جوانسازی پوست با ازن

جوانسازی پوست با ازن

یکی از انواع موثر جوانسازی پوست و پیشگیری از روند پیری آن استفاده از ازن میباشد.
استفاده از ازن مزیتهای زیادی دارد، استفاده از ازن در جوانسازی پوست هیچگونه عارضه ای ندارد، بسیار ارزانتر از روشهای دیگر است، اثر ماندگار دارد.
با ورود ازن به بدن زنجیره ای از عکس العملها در سلولها اتفاق میفتد که موجب شفافیت و جوانسازی پوست میگردد، ازن موجب افزایش میزان اکسیژن در سلولها به مقدار قابل توجه میگردد که بنوبه ی خود تحریک بسیار موثری در سلولها برای ساختن کولاژن ایجاد میکند.

پاسخی بگذارید