درباره ی ما

پیشگیری، بهتر و آسانتر و ارزانتر از درمان است، هدف ما تحقق این امر میباشد، روش ما شناسایی ریسک فاکتورها و زمینه های خاموشی می باشد که منجر به بیماریهایی جدی میگردد که درمان آنها علاوه بر مشکلات فراوان هزینه های سنگینی نیز در بر خواهد داشت.